Yhtiölaina uuden hallitusohjelman toimenpidelistalla

”Selvitetään mahdollisuutta uudistaa asuntosijoittamisen verotusta siten, että rajoitetaan oikeutta vähentää yhtiölainan lyhennyksen osuus vuokratuotosta. Osaltaan veroedun vuoksi monissa uusissa asunto-osakeyhtiöissä velka-aste on noussut jopa yli 80 prosenttiin.”

Uuden hallituksen hallitusohjelman kirjaus puhuttaa asuntosijoitusmarkkinoilla. Mitä vaikutusta mahdollisella muutoksella on asuntosijoittajalle ja vuokralaiselle?

Yhtiölainalla tarkoitetaan taloyhtiön rahalaitokselta ottamaa lainaa, jota osakkaat maksavat taloyhtiölle ja taloyhtiö lyhentää sitä edelleen rahalaitokselle. Osakas voi maksaa koko yhtiölainaosuutensa kertasuorituksena tai vastikkeena. Vuokranantajaosakkaat maksavat lähes poikkeuksetta yhtiölainaosuutensa vastikkeena, koska he saavat vähentää maksetun vastikkeen kokonaisuudessa saamastaan vuokratulosta, sillä edellytyksellä että taloyhtiö ei ole rahastoinut yhtiölainaosuuksien takaisinmaksua.

Etenkin uudiskohteissa yhtiölainamäärät ovat erittäin merkittäviä ja mahdollistavat sijoittajille suuremmat vähennykset vuokratulosta. Hallitusohjelmassa on tarkoitus selvittää ja mahdollisesti uudistaa yhtiölainaosuuden verovähennysoikeutta vuokratuotosta, niin että vain koron osuus vastikkeena maksetusta yhtiölainasta olisi sijoittajalle vähennyskelpoista.

Uudistus voisi vaikuttaa asuntosijoittajien uudiskohteiden ostohalukkuuteen, koska suurempi osa vuokratulosta olisi veronalaista tuloa. Uudistuksella voisi olla myös vaikutusta asuntojen vuokriin, koska vuokranantajat voivat siirtää uudistuksesta aiheutuvan ”verovähennystappionsa” kokonaan tai osittain asuntojen vuokriin.

Hallituksen tarkoituksena selvitykselle ja mahdolliselle uudistukselle on hillitä taloyhtiöiden kautta tapahtuvaa kotitalouksien velkaantumista. Uudistus eittämättä purisi tähän tarkoitukseen, mutta vaikutukset sijoittajien sijoitushalukkuuteen ja vuokratason nousuun tulisi punnita huolella ennen kuin uudistusta lähdetään toteuttamaan.

×

 

Hei,

Ota meihin yhteyttä WhatsAppilla alla olevasta linkistä

×