Säästöä ulkoistamalla

Isännöintiliiga tuottaa asiakastaloushallinnon ratkaisuja isännöintitoimistojen asiakkaille. Meidän kauttamme voit hankkia laadukkaat ja ajantasaiset taloushallinnon ja etäasiakaspalvelun ratkaisut, joiden avulla voit keskittyä kohteiden laadukkaaseen isännöintiin. Ulkoistamalla saat meiltä kustannussäästöjen lisäksi erikoisosaamista ja joustavuutta toimintaasi. Taloushallinnon kokonaisratkaisumme sisältävät kirjanpidot, tilinpäätöksen, vastike ja ostoreskontran maksatuksineen, sekä tarvittavat palkkio ja palkanlaskentapalvelut. Etäasiakaspalvelumme palvelee asiakkaitasi sähköpostin tai puhelimen kautta. Teemme myös räätälöityjä ratkaisuja, joihin sisällytetään vain tarvitsemanne taloushallinnon palvelut.


Palvelumme

Vastikereskontra

Päivittäisillä rutiineilla varmistamme vastikereskontran ajantasaisuuden.

Vastikekantokirjaa ylläpidetään päivittäisillä rutiineilla. Maksujen sujuvuuden varmistamme huolehtimalla vastikemaksut (vai laskut) hyvissä ajoin osakkaille. Viite- ja muut maksut (vai suoritukset) syötämme päivittäin reskontraan. Teemme myös maksuhuomautukset kuukausittain ja tarvittaessa toimitamme isännöitsijälle perintäpäätöstä varten kaksi kuukautta vanhat erääntyneet maksut. Avustamme myös haltuunotossa ja muissa perintätoimissa. Reskontran suljemme kuun vaihtumisen jälkeen ja täsmäytämme sen kirjanpitoon. Valmiin vastikekantokirjan toimitamme isännöitsijälle.

Ostoreskontra

Päivittäisellä käsittelyllä ostolaskut tulevat oikea-aikaisesti maksatetuksi.

Ostolaskut käsittelemme päivittäin varmistaaksemme, että laskut menevät maksuun oikea-aikaisesti. Hoidamme päivittäin laskujen vastaanoton, tiliöinnin, hyväksyntäkiertoon siirtämisen ja maksatuksen. Muistutamme hyväksyjiä tarvittaessa, jotta viivästyskorkoja ei pääse syntymään. Kuun vaihtumisen jälkeen suljemme ostoreskontran ja täsmäytämme sen kirjanpitoon. Isännöitsijälle toimitamme tiedon poikkeavasta ostolaskutilanteesta kuukausittain. Edistämme myös jatkuvasti sähköisen laskutuksen käyttöä, jotta saamme kiertoa nopeutettua ja työtä tehostettua.

Jälkilaskenta

Pysyt reaaliaikaisesta tasalla liiketoiminnastasi.

Osana kuukausittaista rutiiniamme on myös vastikelaskelmien ja lainaosuuslaskennan ajantasaisena pitäminen. Tilinpäätökseen liitämme yhtiökohtaisen lainaosuuslaskelman. Huolehdimme myös huoneistokohtaisista lainaosuusmaksuista ja suoritusten ajantasaisesta maksusta. Vuosittain teemme myös energian erityisvähennyksen laskelmia liikehuoneistoille. Avustamme tarvittaessa myös hoito- ja pääomavastikkeen laskennassa.

Kirjanpito

Täsmätty kirjanpito kuukausittain pitää sinut kartalla kohteesi taloudesta.

Pidämme kirjanpidon kuukausittain ajantasaisena
täsmäämällä kaikki reskontrat ja tekemällä tiliotteiden
tiliöinnin. Jaksotukset teemme tilinpäätökseen tai erikseen
pyydettäessä.

Tilinpäätös

Tarvittaessa suoritamme tilinpäätöksen alusta loppuun.

Ennen tilipäätöstä toteutamme isännöitsijän kanssa
tilinpäätöksen kommentoinnin, jossa varmistamme kulujen
ja tuottojen oikean tiliöinnin, mahdolliset rahastointi ja
aktivointipäätökset sekä käymme läpi miten tilikauden
mahdollinen tulos muutetaan kuluvaraston avulla halutuksi.
Vuoden vaihteen jälkeen toteutamme tilinpäätöksen,
keräämme tarvittavat materiaalit kokoon, teemme
veroilmoituksen ja tarvittaessa huolehdimme jopa aineiston
tilintarkastukseen.

Palkat ja palkkiot

Hoidamme palkanlaskennan sekä tarvittavat ilmoitukset

Mikäli kohteissanne on kuukausipalkallisia työntekijöitä,
laskemme heidän palkkansa ja avustamme teitä tarvittaessa
TES:n tulkinnassa.

Teemme hallituksen ja toiminnantarkastajien palkkioiden
laskennat ja tarvittavat ilmoitukset viranomaisille.
Teemme kohdekohtaiset tulorekisteri
ilmoitukset verottajalle palkoista ja palkkioista. Avustamme teitä
tulorekisterivarmenteen hankkimisessa, mikäli teillä ei
sellaista jo ole. Teemme tarvittaessa myös muut palkanlaskentatyöt.

Etäasiakaspalvelu

Isännöintialan ammattilaiset palvelevat asiakkaitanne.

Tuotamme asiakkaillemme etäasiakaspalvelua. Etäasiakaspalvelu sisältää sopimuksen mukaan sähköposti – ja puhelinasiakaspalvelun sovittuina aikoina. Lisäksi voimme käsitellä isännöintijärjestelmänne luomia tikettejä osana etäasiakaspalvelua. Olemme isännöintialan ammattilaisia, joten osaamme auttaa asiakkaitanne isännöintiin liittyvissä asioissa.

Tiedämme milloin asiakas tarvitsee isännöitsijän tai huoltoyhtiön palveluita. Osaamme opastaa asiakkaan ottamaan yhteyttä huoltoon ja huolehdimme, että isännöitsijä saa tiedon sellaisesta asiakasyhteydenotosta, joka vaatii hänen huomiotaan.
Etäasiakaspalvelu voidaan toteuttaa asiakkaan sähköpostiosoitteita ja erillistä asiakaspalvelunumeroa hyödyntäen. Loppuasiakkaalle asiointi on helppoa ja etäasiakaspalvelu integroituu isännöintipalveluunne, kuten te tuottaisitte sitä itse.

Alvilliset kohteet

Olemme arvonlisäverollisuuden asiantuntijoita isännöintikohteissamme.

Huolehdimme, että arvonlisäverolliset osakkaat saavat
arvonlisäverolliset laskut ja tarpeen vaatiessa voimme tarkistaa
osakkaan arvonlisäverollisuuden oikeutuksen. Ostolaskut käsittelemme arvonlisäverollisissa kohteissa hakeutumisasteen mukaisesti ja huolehdimme, että oikea määrä arvonlisäveroa tulee vähennettäväksi.
Teemme tarvittavat ilmoitukset arvonlisäverosta verottajalle.
Arvonlisäverollisten kohteiden vastikejälkilaskelmat teemme
yhtiöjärjestyksen mukaan joko hyöty osakkaalle tai yhtiölle mallin
mukaisesti.

Taloushallinnon ulkoistamisen edut

HELPPOUS

Ulkoistaminen tarjoaa helppoutta kustannussäästöjen, erikoisosaamisen ja joustavuuden avulla. Sinä voit keskittyä ydinosaamiseesi ja jättää loput meille.

Ennustettavuus

Ennustettavuus auttaa sinua tekemään tietoisia päätöksiä ja vähentämään epävarmuutta. Kilpailukykysi varmistamisesta helpottuu, kun resurssien kohdistaminen ja riskien minimointi helpottuu.

Luotettavuus

Yritysmaailmassa luotettava kumppani on arvossaan. Siksi meillä ensisijainen tavoite on tarjota asiakkaille varmuutta ja vakautta palveluidemme kautta.

Pääasialliset työkalumme

– ISÄNNÖITSIJÄN TALOUSHALLINTO

Ota yhteyttä jo tänään ja aloita säästäminen ulkoistamalla

Tule mukaan hyvään joukkoon

Oulun Isännöintikeskus on Oulussa toimiva isännöintiyritys, jossa työskentelee kolme isännöitsijää. Yrittäjänä OIK:ssa on Janne Väyrynen.

Tuotamme Oulun Isännöintikeskukselle asiakastaloushallinnon palvelut heidän isännöimiin kohteisiin. Palvelut kattavat kaikki taloushallinnon palvelut ostolaskuista maksuun, vuokra- ja vastikekannon hoidon sekä kirjanpidon tuottamisen. OIK:n isännöitsijät Janne, Arto ja Sami tukeutuvat taloushallintoon liittyvissä asioissa Isännöintiliigaan, koska tuotamme heille myös heidän etäasiakaspalvelun, eli olemme heidän mukanaan asiakasrajapintatyössä. Toimimme lisäksi myös OIK:n ohjelmiston pääkäyttäjänä.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että saamme keskittyä täysin kohteidemme isännöintiin, kun asiakastaloushallintomme tuottaa isännöinnin taloushallinnon ammattilainen. Tiedämme, että kirjanpidot, vuokrankannot ja muut taloushallinnon työt ovat ajantasaisia ja hyvässä hoidossa.”
Janne Väyrynen, toimitusjohtaja ja yrittäjä

Tuotamme PKI Isännöinti Oy:n isännöinnissä olevien kohteiden kirjanpidot, tilinpäätökset ja jälkilaskennan vastikerahoituslaskelmista
lainaosuuslaskentaan. Lisäksi palveluihimme kuuluvat palkkioiden ja palkkojen laskennat. Työ toteutetaan PKI Isännöinti Oy:n järjestelmiin

Tuotamme Ulvilan Isännöintipalvelu Oy:n taloushallintopalvelut. Palveluiden piiriin kuuluvat Ulvilan Vuokrakodit Oy, sekä Ulvilan kaupungin omistamat erilliskiinteistö ja asunto osakeyhtiöt.
Palvelut tuotetaan Isännöintiliigan järjestelmillä, johon Ulvilan Isännöintipalveluiden työntekijöille on annettu käyttöoikeudet.