Rotan vuosi 2020, eli hyvän talousarvion vuosi taloyhtiölle

Vuosi 2020 on kiinalaisen kalenterin mukaan rotan vuosi. Kiinalainen kalenteri mainitsee, että rotan vuosi on taloudellisuuden ja säästäväisyyden aikaa, joten nyt on aika tehdä taloyhtiön vuodesta taloudellisesti hyvä. Taloudellisesti onnistunut vuosi alkaa talousarviosta.

Talousarvio on taloyhtiölle lailla määrätty taloudenohjauksen työväline. Se sisältää hoitotuotot ja -kulut, rahoitustuotot ja -kulut, sekä edellisen tilikauden yli- ja alijäämän sekä vertailun aikaisempaan tilivuoteen.

Talouden tavoitteet saadaan toteutettua vain, jos talousarvio tehdään huolella hallituksen ja isännöitsijän yhteistyönä.

Ennen ensimmäisenkään numeron laittamista talousarvioon on hyvä miettiä mitä taloyhtiössä tapahtuu seuraavana vuotena. Korottaako lämpöyhtiö lämmityksen kulua, nouseeko kiinteistövero, aloitetaanko taloyhtiössä nykyistä laajempi jätteiden lajittelu tai onko esimerkiksi huoltoyhtiön kilpailutus ajankohtainen. Näin tekemällä saadaan aikaan toiminnallinen talousarvio, jonka perusteella hoitokulujen ja niitä katettavien hoitotuottojen määrä on helppo perustella ja kirjata talousarvioon.

Rahoituskulujen ja -tuottojen osalta on syytä tehdä samoin, eli selvittää mikä on taloyhtiön tarvitsema korjausraha, joka muuttuu korjausvelaksi sitä rahoitettaessa. Rahoitettavien korjaus- ja perusparannushankkeiden osalta paras toiminnallinen talousarvio on korjaustarveselvitys. Nykyisin korjaustarveselvityksen antaminen on hallituksen tehtävä seuraavalle viidelle vuodelle. Aika-ajoin hallituksen kannattaa turvautua rakennusalan ammattilaiseen korjaustarpeiden selvittämisessä, jotta taloyhtiön todellinen tekninen kunto heijastuu tarvittuun korjausrahaan. Päätetyt korjaukset suoritetaan sovittuna vuotena ja ne rahoitetaan päätösten mukaan. Näistä muodostuu taloyhtiön pääomavastiketarve.

Korjausten ja perusparannusten päättämisen tueksi hallituksen olisi hyvä sopia hankkeita varten suunnittelu- ja rahoituskaudet, eli miten paljon ennen hankkeen toteuttamista tehdään selvitys sen toteuttamisesta ja millä aikajaksolla taloyhtiö pyrkii rahoittamaan hankkeensa. Näin tehtäessä yllätyksiä korjausten suhteen ei tule osakkaille ja rahoituksessa voidaan käyttää muitakin keinoja kuin lainaa, kuten ennakkorahastointia tai mm. varauksia, joita voidaan käyttää pidemmällä aikajaksolla rahoituksen hankkimiseen.

Kun kulut ja tuotot ovat selvillä, tehdään talousarvio, jossa huomioidaan edellisen vuoden yli- tai alijäämä ja tehdään vertailu aikaisempaan vuoteen.

Ammatti-isännöitsijä tekee talousarvion ja siihen liittyvän toiminnallisen talousarvion yhdessä hallituksen kanssa ja toimii asiantuntijana hoito- ja rahoituskulujen selvittämisessä, sekä liittää talousarvion osaksi yhtiön hallintomateriaalia. Taloyhtiö kuuluu kuitenkin sen omistajille ja siksi osallistuva hallitus tekee aktiivisesti päätöksiä yhtiön teknisen kunnon ylläpitämisestä.

Toivon, että sinun taloyhtiösi vuodesta 2020 tulee todellinen rotan, eli taloudellisuuden ja säästäväisyyden vuosi. Rotan vuoden pohja on hyvä aloittaa tekemään nyt, jotta talouden tavoitteet saadaan toteutettua.

 

 

 

×

 

Hei,

Ota meihin yhteyttä WhatsAppilla alla olevasta linkistä

×