Tyytyväinen hallinnon ammattilainen tutkimassa aineistomappia työpöytänsä ääressä

Taloyhtiön tilintarkastus ja toiminnantarkastus

Toiminnantarkastaja ja tilintarkastaja ovat osakkeenomistajien harvoin näkemiä ihmisiä, Suurin osa on silti lukenut tarkastajan antaman kertomuksen osana taloyhtiönsa tilinpäätöstä. Osa on saattanut myös miettiä tarkastuksen hyödyllisyyttä ja mitä tarkastuksessa oikein edes tarkastetaan. Tässä artikkelissa kerromme, mistä näissä tarkastuksissa on kyse.

Tilin- sekä toiminnantarkastus ovat molemmat tarkastuksia, joissa tutkitaan yhtiön hallintoa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä. Tilintarkastus on alan ammattilaisen suorittama tarkastus, kun taas toiminnantarkastajana voi toimia käytännössä kuka tahansa.

Tilintarkastajan vastuu ammattilaisena on suurempi kuin toiminnantarkastajan. Vaikka tarkastuskohteet ovat samat, tilintarkastus on oikeusperusteinen tarkastus, kun taas toiminnantarkastaja saa puuttua tarkoituksenmukaisuuteen. Tilintarkastaja ei tarkasta hallinnon päätösten tuottamaa lopputulosta, vaan päätöksentekemisen oikeellisuutta, kun taas toiminnantarkastaja saa halutessaan kyseenalaistaa myös päätöksen lopputuloksen, esimerkiksi oliko jokin korjaus tarpeellinen tai kannattiko yhtiön nostaa vastikettaan.

Miten taloyhtiön tilintarkastus tai toiminnantarkastus tehdään?

Molemmat tarkastukset noudattelevat samaa kaavaa.

Ensimmäisenä tarkastetaan hallinto, eli yhtiökokouksen ja hallituksen pöytäkirjat, sekä niihin liittyvä muu aineisto, jolloin saadaan käsitys taloyhtiön tapahtumista edelliseltä vuodelta. Tällä varmistutaan, että lakia ja yhtiöjärjestyksen säännöksiä on noudatettu, eikä osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta ole loukattu.

Toisena tarkastetaan tilinpäätös. Tilinpäätöksestä tarkastuksen kohteena ovat yleensä asunto-osakeyhtiölain mukaiset toimintakertomustiedot, kuten vastikerahoituslaskelma ja lainaosuuslaskenta, sekä tasejatkuvuus ja tuloslaskelman erät.

Kun tilinpäätös on tarkastettu, siirrytään yleensä kirjanpidon tarkastamiseen, jossa tehdään tositetarkastuksia, mutta myös kirjaamisen oikeellisuutta tarkastetaan etenkin tilintarkastuksessa valitsemalla jokin kokonaisuus, kuten palkkojen ja palkkioiden tai vaikka lainaosuussuoritusten rahastointi ja tutkitaan onko kirjaaminen tehty systemaattisesti.

Lopputuloksena molemmissa tarkastuksissa annetaan lausunto, eli tilin- tai toiminnantarkastuskertomus. Kertomuksen sisältö vakiomuotoisena on kutakuinkin se, että yhtiön tilinpäätös ja kirjanpito antavat oikean ja riittävän kuvan tuloksen muodostumisesta, sekä tarkastuksen kohteen varallisuusasemasta. Myös päätöksenteon oikeellisuuden toteaminen voidaan lukea kertomuksen rivien välistä, kun/jos tarkastuksessa puolletaan vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja isännöitsijälle.

Mitä hyötyä on taloyhtiön tilintarkastuksesta tai toiminnantarkastuksesta?

Onko tällaisesta tarkastuksesta sitten mitään hyötyä?

Kyllä – tilintarkastuksesta aina ja toiminnantarkastuksesta, kun tarkastaja on riittävän hereillä niistä vaatimuksista, joita tarkastus edellyttää.

Ensinnäkin tarkastus on ulkopuolisen kolmannen riippumattoman osapuolen näkemys taloyhtiön rahavarojen hoitamisen tasosta. Vaikka kyseessä ei olekaan mikään Sherlock Holmesin suorittama rikospaikka-analyysi, on tällainen tarkastus se kohta, jossa varainhoidon epäselvyydet suurella todennäköisyydellä selviäisivät.

Toiseksi tällainen tarkastus on jokaiselle osakkeenomistajalle tae siitä, että heitä on kohdeltu yhtiön päätöksenteossa tasavertaisesti, mikä on asunto-osakeyhtiölain kantava periatte.

Taloyhtiöiden taloushallinnon erityisammattilaisina näemme lisähyötynä molemmista tarkastuksista sen, että isännöitsijällä aukenee mahdollisuus esittää kysymyksiä kiperiin hallinnon tai kirjanpidon kohtiin, koska neuvonta kuuluu erottamattomana osana kaikkien tilintarkastajien palveluihin.

Vaikka isännöitsijä pyöritteleekin päivät taloyhtiöhallinon kiemuroita ja kirjanpidon kirjauksia, joskus tulee vastaan sellaisia kohtia, joissa apua tarvitsee ja silloin on hienoa, kun niihin saa kysyä neuvoa vielä erikoistuneemmalta ammattilaiselta.

Eli nyt kun tiedät, miksi ja mitä tilin- ja toiminnantarkastaja tekevät, olet toivottavasti samaa mieltä kanssamme, että seuraavassa yhtiökokouksessa tarkastaja valitaan, vaikka yhtiöjärjestyksen mukaan pakko ei olisi.

P.S. Isännöitsijän, joka haluaa näiden tarkastusten hoituvan sujuvasti – samoin kuin kaiken muun taloushallinnon – kannattaa napata yhteys meidän tiimiin. Hoidamme taloyhtiöiden taloushallinnon jämptisti ja sujuvasti, jotta sinä saat keskittyä isännöintiin! Klikkaa tästä yhteystietoihin!

×

 

Hei,

Ota meihin yhteyttä WhatsAppilla alla olevasta linkistä

×