Taloyhtiön tilinpäätöstä lukemassa

Vuosi on vaihtunut ja tämä tarkoittaa, että pian tilikirjat suljetaan vuoden 2019 osalta suurimmassa osassa suomalaisista taloyhtiöistä. Osakkeenomistajana saat tilinpäätöksen osana yhtiökokousmateriaalia myöhemmin keväällä. Tilinpäätös käydään ohjatusti läpi yhtiökokouksessa isännöitsijän johdolla, mutta siihen on hyvä tutustua jo etukäteen. Tilinpäätöksen lukeminen vaatii taitoa, mutta olennaisen tiedon saaminen siitä on helppoa.

Tilinpäätös koostuu taloyhtiössäsi käytännössä kahdesta osasta. Ensimmäinen osa on tuloslaskelma, tase ja kirjanpitolain mukaiset liitetiedot. Toinen osa on asunto-osakeyhtiölain mukaiset toimintakertomustiedot. Jälkimmäinen on osakkeenomistajan kannalta tärkeämpi kuin ensimmäinen.

Tuloslaskelma on ns. virtalaskelma, josta löytyvät edellisen tilikauden tulot ja menot. Tase on ns. varantolaskelma, joka esittää varat, velat ja oman pääoman. Liitetiedot täsmentävät kirjanpitolain näkökulmasta kahta edellä mainittua laskelmaa. Selkeästi toteutettuna tuloslaskelma antaa hyvin tietoa tilikauden tuloista ja menoista, sekä taseesta voi selvittää taloyhtiön varallisuusaseman, mutta kirjanpitoon perehtymättömän on syytä muistaa, että kumpikaan näistä laskelmista ei kuvaa pelkästään rahan liikettä. Tuloslaskelman lukemista vaikeuttavat suoriteperusteiset erät, joilla tilikauden tulosta muokataan pääasiassa verotusta varten, että veron maksulta vältytään. Taseen lukemisessa on myös muutama hankaluus, kuten rahastoinnit ja asuintalovaraukset, jotka ovat tuloslaskelman suoriteperusteisten erien vastakirjauksia. Juuri edellä mainittujen erien vuoksi isännöitsijänä kehotan osakkeenomistajaa keskittymään asunto-osakeyhtiölain mukaisiin toimintakertomustietoihin tilinpäätöksessä.

Asunto-osakeyhtiölain mukaisia toimintakertomustietoja tilinpäätöksessä pääasiassa ovat vastike- laina- ja muut jälkilaskelmat, talousarviovertailu, sekä taloyhtiön kiinteistön kunnossapitoon ja tulevaan kehitykseen liittyvät asiat.

Vastikerahoituslaskelma ja muut jälkilaskelmat antavat lukijalleen kaiken oleellisen numeerisen tiedon. Vastikerahoituslaskelma on näistä yleisin ja sen lukeminen on sinulle tärkää. Laskelma esittää rahan liikkeen, eli mihin sinulta taloyhtiön kuluihin kerättyä rahaa on käytetty ja paljonko sitä on vielä käytettävissä. Vastikerahoituslaskelma jaetaan eri rahan lähteisiin, eli esim. hoitovastikkeisiin ja pääomavastikkeisiin ja mitä kuluja näillä rahoilla on katettu. Kunkin vastikekohtaisen laskelman perässä löytyy siirtyvät jäämät esitetyltä ja edellisiltä tilikausilta, jotka voidaan yhteen laskettuna tarkistaa yhtiön rahavaroihin. Laskelmalla kuvataan rahan liikettä ja vastaavan laskelman voisi tehdä melkein minkä tahansa kotitalouden tuloista ja menoista.

Toimintakertomustiedot sisältävät myös talousarviovertailun. Talousarviovertailussa on esitetty miten hyvin edellisenä vuonna tehty taloyhtiön budjetointi on onnistunut ja onko tapahtunut jotain odottamatonta. Suurimmat erot budjetin ja toteuman välillä on selvitetty kirjallisesti osana toimintakertomusta, eli tutustumalla tilinpäätöksen aineistoon löydät myös selvityksen, miksi budjetointi ei ole onnistunut jos näin on päässyt käymään.

Lisäksi osana toimintakertomustietoja yhtiön hallitus antaa kirjallisesti näkemyksensä taloyhtiönne tulevasta korjaustarpeesta vähintään seuraavalle viidelle vuodelle ja toimintakertomuksesta löydät myös kirjalliset selvitykset olennaisista tapahtumista tilikauden aikana ja sen päättymisen jälkeen.

Lukemalla ainakin asunto-osakeyhtiölain mukaiset toimintakertomustiedot, olet jo erittäin hyvin perillä mitä taloyhtiössäsi on tapahtunut ja tiedät mitä tuleman pitää.

Nyt ei kun kuumeisesti odottelemaan, milloin pääset lukemaan vuoden yhtä tärkeimmistä julkaisuista oman kodin tilasta – ja toivottavasti sähköisesti.