PALVELU

Isännöintiliiga Oy tarjoaa oivallista isännöintiä Ylivieskassa, Kokkolassa, Oulun eteläisessä ja Hyvinkäällä.

Oivalllinen isännöinti on asiakaspalvelua, viestintää ja laadukasta taloyhtiöiden asioiden hoitoa yrittäjän asenteella. Säilytimme perinteisen isännöinnin parhaat asiat ja lisäsimme siihen paljon iloista asiakaspalvelua, alan parhaat työvälineet ja ripauksen edelläkävijyyttä.

Oivallisesti isännöidyssä taloyhtiössä on mukava asua ja omistaa.

Tutustu mitä isännöintimme on juuri sinun taloyhtiöllesi

Isännöinti on taitolaji. Hyvältä isännöitsijältä vaaditaan ammattitaitoa, asiakaspalveluasennetta sekä kokemusta.

Tarjoamme taloyhtiölle timantin lujaa ammattitaitoa isännöinnissä ja teemme isännöintityöt yrittäjän asiakaspalveluasenteella.

Käytämme alan johtavia isännöintijärjestelmiä, joilla voimme tehdä työt tehokkaasti ja laadukkaasti, sekä antaa sinulle ikkunan isännöitsijäsi työpöydälle taloyhtiösivustomme kautta.

Tutustu yrittäjään ja Isännöintiliigaan

Nykyaikainen isännöinti tehdään ajasta ja paikasta riippumatta. Tätä tarkoitusta varten Isännöintiliigan isännöimillä kohteilla on käytössään Oiva -taloyhtiösivusto, joka käytössäsi osana isännöinnin kuukausihintaa.

Oiva -taloyhtiösivusto toimii taloyhtiösi tiedotuskanavana, asiakirja-arkistona ja se mahdollistaa sähköisen asioinnin isännöintitoimiston kanssa ajasta ja paikasta riippumatta.

Voit tutustua Oiva -taloyhtiösivustoon, jonne olemme luoneet As Oy Asumisliigan tätä varten. Kirjaudu sivustolle ja syötä taloyhtiön hakukenttään ”Asumisliiga” ja valitse yhtiö. Ohjeet Oiva-taloyhtiösivuston käyttöön löytyvät palvelusta.
Siirry Oiva -taloyhtiösivustolle tästä

Taloyhtiöllä on tarve isännöinnille pandemiasta huolimatta. Kiinteistön teknisestä kunnossapidosta on huolehdittava ja tarvittavat päätökset on saatava tehtyä tilanteesta riippumatta.

Oivallinen isännöinti toimii ajasta ja paikasta riippumatta. Asiakaspalvelumme on tavoitettavissa puhelimitse toimistoaikoina ja verkossa ympäri vuorokauden.

Kokoustamiselle on vaihtoehtoja. Voimme etäkokoustaa puhelimella, sekä muilla teknisillä apuvälineillä, voit osallistua yhtiökokoukseen etänä, paikanpäällä tai vaikka etukäteen kirjeitse. Päätöspöytäkirjat kirjoitetaan sähköisesti, joten päätökset saadaan täytäntöön pian niiden tekemisen jälkeen. Ohjaamme huoltoa teknisillä apuvälineillä ja perinteisin menetelmin.

Oivallinen isännöinti toimii pandemiasta huolimatta.

Isännöinti on taloyhtiölle iso hankinta. Oivallisen isännöinnin kustannus on selkeä, koska teemme palvelut kiinteällä kuukausihinnalla, joten isännöinnin kulu ei ole yllätys.

Annamme jokaisen tarjouksen yhteydessä laskelman koko vuoden isännöintikustannuksesta, joten tiedät mikä talyhtiösi isännöinnin kustannus on.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous helposti verkkolomakkeen avulla.
Saat vastauksen nopeasti ja joustavasti.

✓ Pääset täyttämään verkkolomakkeen Pyydä tarjous -painikkeesta

Voit myös tehdä tarjouspyynnön Isännöintiliitto Hae isännöintiä -palvelusta, josta voit lähettää tarjouspyynnön useammalle isännöintitoimistolle. Kaikki isännöintitoimistot saavat saman tarjouspyynnön ja tarjousten vertailtavuus hyvä.

✓ Hae isännöintiä -palveluun tästä

Pyydä tarjous

Isännöinti on asiakaspalvelua

Isännöinti on asiakaspalvelua, joka koostuu kolmesta isosta kokonaisuudesta. Taloyhtiönne kiinteistön hallinnosta kokouksineen, pöytäkirjoineen ja muine tehtävineen aina viranomaisyhteistyöstä sopimusten tekemiseen ja valvontaan. Taloushallinnosta, joka sisältää kaikki kassanhallinnasta tilinpäätöksen tekemiseen ja raportointiin, sekä taloyhtiönne kiinteistön teknisestä ja toiminnallisesta kunnossapidosta huolehtimisesta, eli kiinteistöhuollon ja siivouksen ohjaamisesta aina peruskorjaushankkeiden organisointiin.

Sen tärkeimmän omaisuuden, eli kotitaloyhtiösi hoitamiseen liittyy paljon tehtäviä, joista osa on listattu alla, mutta ne tärkeimmät ovat iloinen ja ammattimainen asiakaspalvelu ja kattava viestintä, jotka ovat oivallisen isännöinnin tärkeimmät tehtävät.

KIINTEISTÖN HALLINTOON LIITTYVÄT TEHTÄVÄT

✓ Hallituksen kokoukset, yhtiökokoukset ja muut kokoukset

✓ Valmistelemme kokouksessa käsiteltävät asiat ja toimitamme kokouskutsut tarvittavine liitteineen. Kokouksesta laadimme pöytäkirjan ja huolehdimme tärkeimmästä, eli päätösten täytäntöönpanosta.

✓ Valvomme, että taloyhtiönne saa sopimusten mukaiset palvelut mm energia-, vesi-, vuokra- ja vakuutussopimusten osalta. Valmistelemme, laadimme ja valvomme taloyhtiönne kiinteistönhoitosopimuksia ja tarpeen vaatiessa käynnistämme sopimusriitaneuvottelut.

✓ Johdamme ja valvomme toimintaa taloyhtiössä yhteistyössä hallituksen kanssa. Huolehdimme järjestyshäiriöhuomautuksista, häätö- ja hallintainottomenettelyistä, mikäli ne ovat tarpeen. Huolehdimme, että pelastustoiminnan, sähköturvallisuuden, lukitus- ja avainturvallisuuden ylläpitotehtävät ovat hoidossa

✓ Hoidamme taloyhtiönne työsuhde ja työturvallisuusasiat, mikäli teillä taloyhtiöllänne on työntekijöitä.

✓ Pidämme huolen, että kaikki ilmoitukset viranomaisille, vakuutusyhtiölle ja muille osapuolille ovat ajan tasalla ja sisältävät oikeaa tietoa taloyhtiöstänne.

✓ Hoidamme muut isännöitsijälle kuuluvat hallinnolliset tehtävät, kuten osakeluettelon ylläpidon, osakemerkinnät, lunastukseen liittyvät asiat, lainat ja lainojen vakuudet, vakuutuksiin ja vahinkotapahtumiin liittyvät toimenpiteet ja taloyhtiön tilojen vuokraukset. Asiakaspalvelumme on avoinna toimiston aukioloaikoina.

KIINTEISTÖN TALOUSHALLINTOON LIITTYVÄT TEHTÄVÄT

✓ Teemme toimintaan ja rahoitukseen tarpeelliset suunnitelmat. Hoidamme verotukseen ja arvonlisäveroon liittyvät asiat. Laadimme talousarvion perusteluineen esiteltäväksi ja seuraamme, että talousarvio toteutuu.

Hoidamme taloyhtiönne rahaliikenteen ja kassanhallinnan:

✓ laskujen maksatus
lainojen kilpailuttaminen, lainojen hoito, panttikirjojen säilytyksen valvonta ja järjestäminen
lainaosuuslaskelmat, lainaosuuksien vastaanotto ja tilitys
vastike- ja muiden maksujen seuranta ja maksuliikenteen järjestäminen
vastike- ja muiden maksujen perintä ja perintätoimista huolehtiminen
palkkojen ja palkkioiden maksatus, tilitykset verovirastolle
energian arvonlisäverolaskelmat
Huoneistokohtaiseen mittaukseen perustuva vesilaskutus
Käyttökorvausten erillislaskutus
Osakkaan tai asukkaan kunnossapitovastuulle kuuluvien kustannusten seuranta ja laskutus

Hoidamme taloyhtiönne kirjanpidon ja tilinpäätöksen:

✓ kirjanpidon hoito
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinta
välitilinpäätöksen tai tulosennusteen laadinta
jälkilaskelmien laadinta
tilin- tai toiminnantarkastuksen järjestäminen
vero- ym. ilmoitukset
työsuhdeilmoitukset, vuosi-ilmoitukset
verotuspäätöksen tarkistaminen
verotuksessa ennakkotiedon hankinta

KIINTEISTÖN TEKNISEN JA TOIMINNALLISEN KUNNON YLLÄPITÄMISEEN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT

✓ Ylläpidon tavoitetason määrittäminen ja seuranta, sekä huoltokirjan ylläpito ja päivittämien

✓ Hoidamme kiinteistönhoitotyön, siivouksen sekä hoito- ja huolto-ohjelmien suunnittelun, järjestämisen, ohjaamisen ja valvonnan sekä päivittämisen tarpeen vaatiessa. Huolehdimme, että taloyhtiönne laitteet ovat huollettu ja kunnossa

✓ Kunnon ja korjaustarpeen seuranta ja toimenpiteet

✓ Kuntoarvion sekä kuntotutkimusten ja päivitysten teettäminen

✓ Kertaluonteisten korjaustöiden hallinnolliset järjestelyt

✓ Kunnossapitoon liittyvien tarkastusten ja katselmusten järjestäminen

✓ Tarkastuksiin ja katselmuksiin osallistuminen

✓ Yhtiön edun valvonta osakkeiden huoneistokohtaisissa muutos- ja korjaustöissä

✓ Äkillisesti ja satunnaistesti tapahtuvien korjausten hoitaminen

✓ Tehtyjen muutos- ja korjaustoimenpiteiden dokumentointi

Koko hanketta koskevat tehtävät
Hallinnollinen organisointi sekä päätöksentekoprosessin läpivieminen
Työn aikaisen tiedottamisen järjestäminen

Esiselvitykset ja tavoitteiden asettaminen
Esiselvityksen teettäminen
Korjaustarvetutkimusten ja tarkastusten teettäminen
Kuntotutkimusten teettäminen
Teknisten selvitysten teettäminen
Tavoitteiden asettamiseen osallistuminen
Hankesuunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuminen

Suunnitelmien laatiminen
Konsulttien kilpailuttaminen ja sopimusten laadinta
Suunnittelukokouksiin osallistuminen ja niistä muistioiden laadinta

Urakkakilpailu ja sopimukset
Urakkatarjouspyynnön ja työturvallisuuslasikirjan laadinta
Tarjouspyynnöt ja tarjousvertailujen laadinta
Urakkaneuvotteluihin osallistuminen

Työn toteutus ja valvonta
Työmaakokouksiin ja katselmuksiin osallistuminen
Maksuerien hyväksyminen

Urakan vastaanotto, takuu- ja vastuuaika
Vastaanottoon osallistuminen
Korjaushankkeen luovutusasiakirjojen vastaanotto ja hankkiminen
Korjaus- ja peruskorjausurakoiden piirustusten ja muiden asiakirjojen arkistoinnista huolehtiminen